Při akci Lughnasad v sobotu 26. července 2008 se do programu vešla i pokusná tavba železa v zahloubené hutnici. A jak jsme dopadli? Zde je pár fotografií z pokusu při kterém bylo použito cca 20 kg železné rudy. Hutnice byla typu se zahloubenou nístějí o průměru 35 cm a výšce 70 cm. Tavba probíhala celkem 7 hodin a u měchu se střídali tři lidé. Železná ruda byla postupně vkládána do tavícího prostoru a zasypávána dřevěným uhlím. Bohužel došlo k chybě, kterou nyní hledáme - ve výsledku se natavilo jen malé množství železné rudy a zbytek prostě propadl do nístěje nenataven. Po skončení tavby se již začíná plánovat druhý pokus, který je předběžně naplánován na konec srpna.Základ hutnice - zahloubená nístěj (rekonstrukce hutnice dle nálezu dílny Mšec)
Vysoušení pece před výpalem proběhlo po důkladném vysušení pece sluníčkemZačátek tavby - natápení peceLukáš při vysvětlování principů tavby železaStav po skončení tavby a otevření dyznyDyzna s natavenou struskouDivácká kulisa při otevírání pece a zjišťování výsledků tavbyPrvní výsledek - kousky nataveného železa a kousky železné rudy