Nález osmdesáti hrobů, které patřily vládnoucí elitě germánského kmene Langobardů.

Rozsáhlý odkryv v lokalitě Mušov–Roviny odhalil dosud neznámou část pohřebního areálu datovaného do první poloviny 6. století, do doby, kdy tudy procházel germánský kmen Langobardi. Archeologům se podařilo najít ženské i mužské hroby. V bohatých ženských jámách se našly spony, pestrobarevné korálky z náhrdelníků či součásti opasků. Zajímavým nálezem je hrob ženy, která do něj byla uložena s bronzovými esovitými sponami vykládanými almandiny - červenými granáty dovezený z území dnešní Indie. V mužských hrobech dominovaly zbraně - hroty kopí a šípů nebo parohové hřebeny. Významný je objev dvou stříbrných mincí ostrogótských králů Theodoricha Velikého a Athalaricha z první poloviny 6. století ražené v Ravenně, severní Itálie.

Zdroj: www.idnes.cz ext link 15