Na českých, moravských oppidech se nalezly mosazné prsteny.

Prsteny jsou jistě římského původu.

Oppidum Závist - nález mosazné spony typu Almgren 65, která je pravděpodobně post-césarovská (zařazení do let 60–40 př. n. l.)

Stradonice - Prsteny

Třísov - Prsteny

Hrazany - Prsteny

Kolo u Týnce nad Labem - Prsteny

Bratislava - mosazné spony – Alésia, Almgren 238, Jezerine, Tierkopffibeln a Almgren 18

Bratislava - nález mosazného ingotu o váze 11,9 kg

340 nalezy mosaz 

Obr.: Mosazné předměty z pozdních fází českých oppid: 1 – Almgren 65 (Závist); 2–13 – prsteny (2: Hrazany; 3–4: Třísov; 5–6: Kolo u Týnce nad Labem; 7–13: Stradonice). Zdroj: Danielisová, A.: Čechy na konci doby laténské: předměty, materiály, chronologie a hlavní vývojové trendy – zhodnocení, Památky archeologické CXI, 2020