Zlomky srpů a dalších bronzových předmětů z mladší doby bronzové, které se nedávno našly v lese u Vroutku na Podbořansku.

Bronzový poklad čítající 16 zlomků srpů, šídlo, plechový náramek a 15 kusů bronzoviny z mladší doby bronzové našli nedávno v lese u Vroutku na Podbořansku dva hledači s detektorem kovů. Vše předali archeologům, ti místo následně prozkoumali. Nalezený bronzový poklad z Vroutku má už ve svých sbírkách Regionální muzeum v Žatci ext link 15.